Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu (kineziologické rozbory)

Jedná se o souhrn vyšetřovacích metod, které využívá fyzioterapeut nebo osobní trenér, ke stanovení aktuálního zdravotního stavu klienta a na základě svého zjištění pak sestaví tréninkový plán.Samotné vyšetření se potom skládá z vyšetření pohledem, pohmatem a dalších vyšetření jako např. vyšetření základních pohybových stereotypů, svalových koordinací při pohybu, vyšetření svalové síly (tzv. svalový test), rozsahu kloubní pohyblivosti, součástí vyšetření je i zjištění stavu měkkých tkání, zkrácených a ochablých svalových struktur a s tím související svalové nerovnováhy, které pak bývají častou příčinou bolestivých obtíží klienta.Vyšetření na hypermobilitu, dále pak správná aktivace a dýchání, zlepšení efektivity cvičení následným cvičením správným zapojováním svalů do správných pohybových vzorů a integrace do následného pohybu v běžném životě.
Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro stanovení tréninkového (rehabilitačního) plánu.