Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu (kineziologické rozbory)

Jedná se o souhrn vyšetřovacích metod, které využívá fyzioterapeut nebo osobní trenér, ke stanovení aktuálního zdravotního stavu klienta. Samotné vyšetření se potom skládá z vyšetření aspekcí pohledem, pohmatem a dalších vyšetření jako např. vyšetření základních pohybových stereotypů, svalových koordinací při pohybu, vyšetření olovnicí, vyšetření svalové síly (tzv. svalový test), rozsahu kloubní pohyblivosti, součástí vyšetření je i zjištění stavu měkkých tkání, zkrácených a ochablých svalových struktur a s tím související svalové nerovnováhy, které pak bývají častou příčinou bolestivých obtíží klienta. Vyšetření na hypermobilitu, dále pak správná aktivace a dýchání, zlepšení efektivity cvičení následným cvičením správným zapojováním svalů do správných pohybových vzorů a integrace do následného pohybu v běžném životě.
Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro stanovení tréninkového (rehabilitačního) plánu.